Egipto manda ayuda humanitaria a Gaza

Egipto manda ayuda humanitaria a Gaza