Aramburu, a 50 años. Misterios e intrigas del crimen de Montoneros que dividió al país

Hugo Alconada Mon
·1  min de lectura

A FONDO

ARAMBURU
A 50 AÑOS DEL CRIMEN DE MONTONEROS QUE DIVIDIÓ AL PAÍS

window.doc_id='1W4cgBGgpXqHDEoDl2KOHsGyoLAt8PS66gDDLHgW_0CI' window.addEventListener("DOMContentLoaded", function (event) {let vuescript0 = document.createElement("script"); vuescript0.type = "text/javascript"; vuescript0.src = "https://especialess3.lanacion.com.ar/20/03/scrolly-archieML/js/chunk-vendors.c2f4be35.js"; document.body.appendChild(vuescript0); let vuescript1 = document.createElement("script"); vuescript1.type = "text/javascript"; vuescript1.src = "https://especialess3.lanacion.com.ar/20/03/scrolly-archieML/js/app.503d05b0.js"; document.body.appendChild(vuescript1); var header = document.getElementById("header"); header.classList.add("transparente");var wrapper = document.getElementById("wrapper"); wrapper.classList.add("--transparent");}); var header = document.getElementById('header'); header.classList.add("transparente");